PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

GRAJENA

Zgodovina

V začetku leta 1957 se je v Krčevino pri Vurberku s svojo družino priselil mož, kateremu je gasilstvo »zlezlo pod kožo« že v vasi Stojnci pri Markovcih. To je bil Martin POLJANEC.

Kmalu po svojem prihodu je ugotovil, da v kraju ni gasilskega društva, so pa ljudje, ki bi bili pripravljeni pomagati ljudem v nesreči. Zbral je te ljudi, sestavil iniciativni odbor, ki se je sestal na prvem sestanku v mesecu aprilu. Na tem sestanku so se pogovarjali o potrebah in možnostih ustanovitve gasilskega društva. Izbrali so vodilne može in se dogovorili za občni zbor.

In res se je zgodilo. 5. maja 1957 je bil ustanovni občni zbor, ki se je vršil v prostorih OŠ Grajena. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom zaščititi ljudi pred požari in pomagati ljudem v nesreči. Področje, katero je društvo pokrivalo, so bile vasi: Grajena, Krčevina pri Vurberku, Grajenščak, Mestni Vrh in del Vumpaha.

Društvo je bilo registrirano 22. maja pri »Okrajnem ljudskem odboru«, v tajništvu za notranje zadeve na Ptuju.

 

do 1990        1991 - 2000        2001 - 2010

 2011                   2012                   2013
 2014                   2015                   2016 
 2017                   2018                   2019 

 


 

    SLOhosting.com priporoča :